Searching...

Λέσχη Φίλων Αρη προς πολιτεία

Η Λέσχη Φίλων Αρη παρέδωσε τη Δευτέρα 22 Αυγούστου στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στους επιτελείς της Αξιωματικής και λοιπής Αντιπολίτευσης καθώς και στην ΕΠΟ και την Superleague (Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή), Έκθεση της διακομματικής Επιτροπής του Βρετανικού Κοινοβουλίου με θέμα "Η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου (Football Governance)"

Κατά τη σύνταξη της Έκθεσης από το Βρετανικό Κοινοβούλιο ελήφθησαν υπόψη θέσεις και προτάσεις και της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε συνέδρια και συναντήσεις του Βρετανικού Οργανισμού “Supporters Direct”, για την οργάνωση και τη διαφάνεια του ποδοσφαίρου, τον εποπτικό ρόλο που πρέπει να εξασφαλίζει η Πολιτεία και τη διαδραστική σχέση ποδοσφαιρικών ομάδων – τοπικών κοινωνιών που οφείλουν να καλλιεργούν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Η Λέσχη Φίλων ΑΡΗ έθεσε για ακόμη μια φορά την εμπειρία και τις γνώσεις της στη διάθεση όλων των φορέων το Ελληνικού ποδοσφαίρου.
Προς: Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γερουλάνο, Τομεάρχη Αθλητισμού ΝΔ, Τομεάρχη Αθλητισμού ΚΚΕ, Τομεάρχη Αθλητισμού ΛΑΟΣ, Τομεάρχη Αθλητισμού ΣΥΡΙΖΑ, Πρόεδρο ΕΠΟ κ. Πιλάβιο, Πρόεδρο Superleague
Κοιν: ΓΓΑ κ. Μπιτσαξής, ΔΣ ΕΠΟ, Γεν. Δ/ντής Superleague κ. Κομνηνός, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ

Αρ. Πρωτ. 105
Θέμα: Έκθεση του Βρετανικού Κοινοβουλίου για το ποδόσφαιρο
κ. Υπουργέ,
η Λέσχη Φίλων ΑΡΗ είναι ο κύριος και βασικός μέτοχος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Ιδρύθηκε το 2006, σήμερα αποτελείται από περισσότερες από 9.200 οικογένειες ενώ η δυναμική που εμφανίζει είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα μέλη αυξάνονται κατά περίπου 3.000 ετησίως, και ουδεμία σχέση έχει (καταστατική, θεσμική, εννοιολογική) με τις Λέσχες Φίλων όπως αυτές περιγράφονται στον Αθλητικό Νόμο 3708/2008. Κύριος καταστατικός σκοπός της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ είναι η δημοκρατική εκλογή, μέσω μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και ο έλεγχος αυτού.
Αφορμή της επιστολής μας είναι η ενημέρωσή σας για τη δημοσιοποίηση μιας Έκθεσης της διακομματικής Επιτροπής Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού του Κοινοβουλίου του Ην. Βασιλείου σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αγγλικό ποδόσφαιρο και συστάσεις-προτάσεις για την επίλυση τους. Τα προβλήματα που περιγράφονται στην Έκθεση είναι εφάμιλλα αυτών στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν διαχρονικά στο χώρο αθλήματος παγκοσμίως και αφορούν κυρίως αδιαφανή ιδιοκτησιακά καθεστώτα, σκιώδεις μετοχικές συνθέσεις, πλήρη έλεγχο και εκμετάλλευση των ομάδων από «μεγαλοεπενδυτές» με αποτέλεσμα τη δημιουργία χρεών προς όφελος μεμονωμένων ατόμων και εις βάρος των ομάδων, μη κοινά και μη συνεπή κριτήρια αδειοδότησης, μεροληπτικές αποφάσεις και άνιση διαχείριση παρόμοιων υποθέσεων κλπ.
Όπως θα διαπιστώσετε από την Έκθεση, η Βρετανική Πολιτεία αποφάσισε, διακομματικά μέσω του Κοινοβουλίου, να διερευνήσει τα προβλήματα στο χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς το θεωρεί κοιτίδα κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τους φιλάθλους και τις τοπικές κοινωνίες και θέλει να κατανοήσει τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το άθλημα ώστε να προτείνει λύσεις για την αναβάθμιση της ποιότητάς του. Για το σκοπό αυτό εκπόνησε, με την εξωτερική συνεργασία Φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο (οργανισμός Supporters Direct, Λέσχες Μετόχων όπως η Λέσχη Φίλων ΑΡΗ κλπ), πρόγραμμα πολύμηνης διάρκειας με τίτλο «Η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου (Football Governance)», στο πλαίσιο του οποίου:
α) διερευνώνται τα προβλήματα του ποδοσφαίρου με τη λεπτομερή καταγραφή και περιγραφή αυτών αλλά και των γενεσιουργών αιτίων τους
β) εξάγονται συμπεράσματα και
γ) γίνονται συστάσεις προς τις ποδοσφαιρικές Αρχές όχι με μορφή επιβολής ή τιμωριών αλλά, αρχικά, προτροπής με συγκεκριμένες και έγγραφες προτάσεις για τη βελτίωση των δομών και του τρόπου λειτουργίας τους.
Σας παραθέτουμε ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν ως Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Κοινοβουλίου:
"Η Επιτροπή αναφέρει ότι είναι επιτακτικό να επέλθει η αναμόρφωση, χωρίς όμως η διαδικασία να προσκρούσει στα πολλά πλεονεκτήματα του Αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ως το εθνικό διοικητικό όργανο του Αγγλικού ποδοσφαίρου είναι ο καταλληλότερος φορέας για να ηγηθεί της ανάδειξης των αδυναμιών του Αγγλικού ποδοσφαίρου και της εξάλειψής τους, αλλά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε αυτή την ευθύνη και να προβλέψει τις μελλοντικές προκλήσεις του αθλήματος θα πρέπει να αναμορφωθεί η ίδια πρώτα.
Η επιτροπή συστήνει:
- Την  επιβολή ενός αυστηρού και συνεπούς συστήματος αδειοδότησης σε όλες τις διαβαθμίσεις του Αγγλικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου ώστε να προωθηθούν βιώσιμα business plan και να στηριχθούν τα μέτρα της αυτορρύθμισης της Premier League και την Football League και ο κανονισμός του financial fair play της UEFA. - Ένα δυνατό τεστ «ικανών και κατάλληλων ατόμων» που θα εφαρμόζεται συνεπώς, με αδιαπραγμάτευτο τεκμήριο ότι δεν θα πωληθεί το γήπεδο της ομάδας εάν δεν αποδειχθεί πως είναι για το συμφέρον του Συλλόγου. Η επιτροπή αναφέρει: «Δεν υπάρχει πιο τρανταχτό παράδειγμα έλλειψης διαφάνειας στο ποδόσφαιρο από το πρόσφατο ιστορικό ιδιοκτησίας της Leeds United» και προτρέπει την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να διερευνήσει το θέμα και με τη βοήθεια της υπηρεσίας «Her Majesty's Revenue and Customs».
- Κατάργηση του Κανονισμού Εξόφλησης Ποδοσφαίρου (Football Creditors Rule) - Τροποποίηση του Financial Services and Markets Act 2000 με την αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύση των Λεσχών Μετόχων Φιλάθλων (supporters trusts) ώστε να διευκολύνονται στην αντιμετώπιση σημαντικών νομικών και γραφειοκρατικών εμποδίων σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους. Η Κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα των μικρομετόχων-φιλάθλων όταν επίκειται πώληση των ομάδων χωρίς τη συγκατάθεσή τους - Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα πρέπει να επανεξετάσει τις δαπάνες για τα τμήματα υποδομής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προπονητική εκπαίδευση».
Συνημμένη στο φάκελο θα βρείτε την πλήρη Έκθεση, έκτασης μεγαλύτερης των 600 σελίδων, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Κοινοβουλίου.
Θεωρούμε ότι η επίλυση των προβλημάτων του Ελληνικού Ποδοσφαίρου απαιτεί και προϋποθέτει συναντίληψη και διάλογο μεταξύ όλων των συνυπεύθυνων φορέων (Πολιτική και Αθλητική Ηγεσία, Ομάδες, φίλαθλοι, ΜΜΕ κλπ), ξεκάθαρη και αταλάντευτη βούληση, συνολική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές ενέργειες.
Η εμπειρία της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ σε θέματα συμμετοχικής διοίκησης, η τεχνογνωσία μας σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και προσαρμογής αντίστοιχων ποδοσφαιρικών μοντέλων διοίκησης, και οι διασυνδέσεις μας με Οργανισμούς του εξωτερικού εξειδικευμένους στα συγκεκριμένα θέματα είναι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε εσείς το κρίνετε σκόπιμο.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Το ΔΣ της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Back to top!